Herleving van de glasschilderkunst en de start van het glasatelier

In 1855 richt Frans Nicolas (1826-1894) het bedrijf F. Nicolas op en gaat zich toeleggen op de vervaardiging van gebrandschilderde glas-in-loodramen. Het atelier groeit uit tot het grootste bedrijf op dit gebied in Nederland. Het bedrijf blijft in familiehanden tot 1939 wanneer kleinzoon Joep Nicolas (1897-1972) naar Amerika vertrekt. Daarna wordt het tot 1968 overgenomen door Max Weiss.

In de 19e eeuw is er een herleving van de glasschilderkunst. De emancipatie van de katholieken zorgt voor een grote vraag naar kerken vaak in neogotische stijl met bijbehorende gebrandschilderde glas-in-loodramen. Andere stimulans voor het ontstaan van kunstateliers is het feit dat Koning Willem I deze ondernemingen stimuleert.

Atelier Nicolas weet deze situatie zakelijk tot een succes te maken onder andere door de samenwerking met architect Pierre Cuypers. De monumentale ramen vinden niet alleen hun bestemming in Nederland. Er vindt juist veel export plaats naar Europa, Amerika, Nederlands-Indië en Australië. De afzet in Amerika vindt plaats via ‘agents’ op zeker 20 plaatsen.

Expositie Atelier Frans Nicolas

De tentoonstelling geeft een schets van het ontstaan en ontwikkeling en van het functioneren van het glasatelier.
De aanleiding zijn de archeologische glasvondsten in de Roermondse binnenstad en de inventarisatie en digitalisering van het bedrijfsarchief door het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) te Maastricht. Tijdens dit project zijn de kartons, de ontwerpen op ware grootte van de neogotische kerkramen, gedigitaliseerd. De glasvondsten maar ook kartons zullen onder andere te zien zijn in de expositie.

Roermond Glazeniersstad

Dit jaar staat Roermond in het teken van de monumentale glaskunst. Deze expositie is onderdeel van deze Logo_Roermond_Glazeniersstad.jpgmanifestatie. Een overzicht van alle activiteiten in het kader van Roermond Glazeniersstad vindt u op www.historiehuisroermond.nl