Het museumgebouw is het belangrijkste onderdeel van de collectie van het Cuypershuis. Cuypers heeft het zelf ontworpen en het is een van zijn vroegste en belangrijkste werken.

Wie zijn wij?

Conservator:

Zakelijk leider:

Bernard Ellenbroek

facilitair:

Christel Bergmans

Collectie:

Annemieke Broeke

Educatie:

Nikita Kusters

Communicatie:

Kelly Wouters en Dani Stroeken

Front-office:

Marjolein van Atteveld, Veerle van Esser en Ien Lucas

ANBI status  

Musea met een ANBI status zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken via hun website. De Belastingdienst publiceert vervolgens het webadres, zodat geïnteresseerden via de website van de Belastingdienst deze gegevens kunnen raadplegen. Een ANBI instelling is volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Zie ook www.anbi.nl.

Het Cuypershuis is onderdeel van de gemeente Roermond. Alle gemeenten in Nederland hebben de ANBI status en zo ook de gemeentelijke onderdelen zoals het Cuypershuis Roermond. Als gemeentemuseum ontvangt het Cuypershuis subsidie van de gemeente Roermond voor het uitvoeren van zijn basistaken. Door uw steun kan het museum veel meer doen, zoals de collectie aanvullen en bijzondere tentoonstellingen organiseren. Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor het Cuypershuis. Als onderdeel van de gemeente Roermond heeft het Cuypershuis de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. Maar ook schenking van een bijzonder kunstvoorwerp behoort tot de mogelijkheden. 

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. Schenken aan het museum levert u derhalve belastingvoordelen op.

Naam : Gemeente Roermond, Cuypershuis
KvK nr. : 14117104
BTW nr. : NL 816963186
IBAN : NL75 RABO 0127 2861 79

Postadres : Postbus 900, 6040 AX Roermond
Bezoekadres : Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond
Telefoon: (0475) 359 102
E-mailadres: museum@roermond.nl
Website: www.cuypershuis.nl