De tentoonstelling brengt het werk van Cuypers en het onderzoeksproject WaterSchool van Studio Makkink & Bey samen om een verhaal te vertellen over de vormgeving van onze leefomgeving. Het doel van deze expositie is bewustwording te creëren voor de waarde van water en te laten zien wat we kunnen doen om onze watervoetafdruk te minimaliseren.

Hoe zou onze leefomgeving eruit kunnen zien als we deze ontwerpen met oog voor onze watervoetafdruk? De tentoonstelling geeft uiteenlopende antwoorden op deze vraag. Je ziet gebruiksvoorwerpen van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers die laten zien hoe het inzetten van nieuwe biobased materialen en kleinschalige lokale productie leidt tot andere vormen van architectuur, stadsontwikkeling en een nieuwe manier van samenleven.

Gijs Schalkx | Uitsloot
Uitsloot laat ons een alternatieve visie zien op onze toekomst; een toekomst die de verbrandingsmotor in leven houdt en nog belangrijker, een toekomst die de kracht van het doe-het-zelf viert en de individuele invloed die daaruit volgt.

Door methaan (moerasgas) rechtstreeks uit lokale vijvers of slootjes te winnen, probeert Gijs Schalkx ons bewust te maken van de processen die verborgen zijn in de coulissen van ons leven en de infrastructuren die ons in stand houden.

Atelier NL | ZandGlas
Atelier NL heeft voor de tentoonstelling WaterSpiegelingen een speciale editie van het ZandGlas servies gemaakt, met zand van locaties in Roermond, gevormd door de rivieren de Maas, de Roer en de Swalm. De serie benadrukt de oorsprong van deze rivieren en de huidige uitdagingen zoals hoogwater en droogte. De regio kampt met wateroverlast door regen en piekbuien, terwijl de hoger gelegen zandgronden te maken hebben met droogte, wat natuurlijke ecosystemen bedreigt.

Het gebruik van dit zand in het servies benadrukt de kwetsbaarheid van de natuurlijke omgeving en het belang van duurzaam waterbeheer. Het ZandGlas servies weerspiegelt ook de schoonheid en dynamische wisselwerking tussen water en land in Roermond, en nodigt uit om over deze thema's na te denken. 

Max Degen | Nat Land
Het project ‘Nat Land’ is een creatieve verkenning van de uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering. Het project bestaat uit een stopmotion film en twee objecten die het verhaal illustreren van iemand in Nederland die zich aanpast aan een toekomst waarin water een meer prominente rol speelt in het Nederlandse landschap.

WaterSpiegelingen kunstenaars.png

Dit zijn enkele voorbeelden van de vele projecten die te zien zullen zijn in de tentoonstelling. Alle werken in de tentoonstelling vertegenwoordigen een duurzame, circulaire en zelf herstellende leeromgeving om de ecologische uitdagingen van vandaag aan te pakken en laten zien dat het mogelijk is om een nieuwe cultuur te ontwikkelen.

Studio Makkink & Bey | WaterSchool
Studio Makkink & Bey  – curator en ontwerper van de tentoonstelling – is een multidisciplinair ontwerpbureau, gevestigd in met makersdistrict M4H in Rotterdam en is in 2002 opgericht door architect ontwerper Rianne Makkink en ontwerper Jurgen Bey.

WaterSchool – een zelf geïnitieerd project van Studio Makkink & Bey – is een speculatieve school die is ontworpen en georganiseerd rondom water als essentieel materiaal, onderwerp, sociaal en politiek fenomeen. In het kader van tentoonstellingen treedt Studio Makkink & Bey op als curator en nodigt opkomende kunstenaars en ontwerpers uit om hun werk te presenteren in thematische tentoonstellingen en lezingenreeksen. Door te werken binnen een speculatief kader, zinspeelt Studio Makkink & Bey op een toekomst waarin kunst en design meer geïntegreerd zijn in het onderwijs en het leven in het algemeen.

WaterSchool wordt getoond over de hele wereld; van Dubai tot Milaan, van Taipei tot Roermond. Gedragen door een gezamenlijk concept en idee, wordt iedere tentoonstelling aangepast aan de specifieke context en locatie, waardoor iedere tentoonstelling uniek is.

“Laten we vooral niet vergeten dat we alles ook kunnen aanpakken met plezier. Niet alles hoeft vanuit een probleemstelling benaderd te worden; we kunnen ook vormen vinden die plezierig zijn om te doen. Dat is een andere manier om met veranderingen aan het werk te gaan in plaats van te discussiëren en te overtuigen over wat het beste is. Soms moet je gewoon beginnen en je laten leiden door wat er dan gebeurt en mogelijk wordt. De tentoonstelling WaterSpiegelingen laat precies dat zien.” – Jurgen Bey