Een belangrijk besluit tijdens het renovatieproces is het project ‘Verder met Cuypers’ geweest, waardoor er veel decoraties en oorspronkelijke ontwerpplannen van architect/ontwerper Pierre Cuypers (1827-1921) zijn teruggebracht in oude glorie. Een bijzondere keuze, want het ontwerp en de bouw van het Rijksmuseum waren aan het eind van de negentiende eeuw onderwerp van discussie.

Het Rijksmuseum was bij oplevering in 1885 het grootste gebouw van Nederland en ook één van de duurste dat gebouwd werd op een drassige polder aan de rand van Amsterdam. Volgens ingewijden verkeert het gebouw nu pas in de staat zoals Cuypers het bedacht had, ruim 128 jaar later.

Maar wat had Cuypers dan als ontwerp bedacht? Hoe haalde hij (als katholieke architect) deze prestigieuze opdracht binnen? Hoe is dit magistrale gebouw uiteindelijk door hem gerealiseerd?

Deze vragen zullen niet in het Rijksmuseum beantwoord worden, want het gebouw staat in dienst van de kunst en vaderlandse geschiedenis.