Loop samen met dé Cuypers-biograaf Wies van Leeuwen door de vaste presentatie van het Cuypershuis. De rondleiding start donderdag 3 oktober om 14 uur, er kunnen maximaal 15 personen meelopen. Deelname kost 5 euro, aanmelden kan via museum@roermond.nl.

Biograaf Wies van Leeuwen

Wies van Leeuwen (1950) is architectuurhistoricus en oprichter van het Cuypersgenootschap. Zijn studie kunstgeschiedenis volgde hij aan de universiteit van Nijmegen. De architectuur-theorie van de negentiende eeuw en de restauratieopvattingen in de monumentenzorg houden hem in het bijzonder bezig. In 1995 promoveert hij op De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect. In 2007 verscheen Pierre Cuypers architect 1827-1921. In samenwerking met WBooks en het Cuypershuis verscheen in 2015 Pierre Cuypers, een overzichtelijk sterk geschreven standaardwerk.

Deze publicatie is tevens te koop in onze museumwinkel. Na de rondleiding is het mogelijk een exemplaar te laten signeren door Wies.