Titel

Benoemingsbrief van Joseph Cuypers als lid van "Architectura et Amicitia".

Objectnummer

BR 0638

Beschrijving

In de benoemingsbrief wordt bekend gemaakt dat het bestuur van "Architectura et Amicitia" in zijn vergadering van 18 januari 1893 besloten heeft om Dhr. Joseph Th. J. Cuypers te Amsterdam te benoemen tot "Gewoon Lid" op voordracht van de heren H.G. Jansen en W. Kromhout. Dhr. Cuypers wordt uitgenodigd om de vergadering van 1 februari 1893 bij te wonen om geïnstalleerd te worden. De brief is ondertekend door de heren H.G. Jansen, voorzitter en C. Nijhoff, secretaris.

Objectnaam

Datering

1893

1893

Materiaal

Afmetingen

hoogte: cm
breedte: cm
diepte: cm