Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699y

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699y is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. Deze foto is ook als ansichtkaart ontworpen; foto 6699y-1 is niet als zodanig gebruikt, maar foto 6699y-3 wel.
Op de foto is de splitsing van de Kapellerlaan en de Maastrichterweg goed te zien. De tramrails Roermond-Vlodrop buigt naar links de met grove klinkers verharde Kapellerlaan op. Dit betekent dat de foto na 1916 genomen moet zijn. Huize "De Spie" dat rond 1920 is gebouwd bij de splitsing, is op deze foto nog niet te zien, waardoor de foto gedateerd kan worden tussen 1916 en 1920. Vanaf de Kapellerlaan komt een dame op de fiets richting stad en op de Maastrichterweg gaat een voerman met paard de andere kant uit en iets verder loopt ook een dame in die richting. Op de achtergrond zijn op de Kapellerlaan diverse personen zichtbaar. De bomen aan weerszijden van de Kapellerlaan en aan de linkerzijde van de Maastrichterweg tonen uitbundig hun zomerse bladertooi.
Onder de foto staat gedrukt: "Roermond Kapellerlaan".
Op de achterzijde van 6699y-1 staat gedrukt: "Uitgave L. Bingen-Rietjens, Roermond". Met potlood is bijgeschreven "17-8-1920".
De achterkant van 6699y-3 is wel gebruikt als briefkaart en is gefrankeerd met een postzegel van 2 Cent. Dit is een julileumszegel met het portret van Koningin Wilhelmina en de jaartallen 1898 en 1923. De kaart is twee keer afgestempeld in Breukelen, op 23 juli en op 25 jul 1924. De kaart was gericht aan: "Mejuffrouw Jo Smits, adres Fam. de Jager Breukelen". Dit adres is met blauw potlood doorgehaald en vervangen door: "Hoogrijndijk Bergwouderwaard Woerden". De afzender was: "Nancy, Kapellerlaan 35". Ook op deze kaart is met potlood bijgeschreven: "17-8-1920".


Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1916 - 1920

1916 - 1920

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.7 cm
breedte: 13.8 cm
dikte: cm