Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699w

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699w is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerlaan nabij de Kapellerpoort. De foto is ingekleurd en als ansichtkaart ontworpen en ook als zodanig gebruikt. De kleine foto is verwerkt in een bruin passe-partout.
Op de foto staat het begin van de Kapellerlaan afgebeeld, gezien vanaf de stad . Links staat een hekwerk met gemetselde pilaartjes en links op de achtergrond een groot gebouw. Op straat vóór dit gebouw staan twee heren en twee dames in witte kledij. Iets meer naar voren, midden op straat staat een man met pet en links op de voorgrond een jongen. De Kapellerlaan is omzoomd door bomen in zomerse bladertooi.
Onder de foto staat in zwarte letters gedrukt: "Kapellerlaan - Roermond."
De achterkant is gefrankeerd met een postzegel van1 Cent (op de kop opgeplakt) en afgestempeld op 6 september 1911 te Roermond. De geadresseerde was: "De Heer G. Poppeliers, Klamperstraat No. 10, Antwerpen". De afzender was ene "Jos Jacobs". Op de kaart is het woord "BRIEFKAART" doorgestreept en vervangen door "Druk". Verder is er met pen nog bijgeschreven: "Roermond België 6656".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1950

1900 - 1950

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 5.4 cm (foto)
breedte: 10.3 cm (foto)
hoogte: 9 cm (incl. passepartout)
breedte: 13.7 cm (incl. passepartout)
dikte: cm