Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699q

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699q is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. Deze foto is als ansichtkaart ontworpen en ook als zodanig gebruikt.
Op de foto is het gedeelte van de Kapellerpoort te zien ter hoogte van de hoek met de Graaf Ottostraat (nu P. Cuypersstraat). Links op de foto is het pand Deuss zichtbaar. Aan de voorkant van het pand Deuss hangt de vlag uit. Rechts is de afscheiding (muur met hekwerk) van de Kweekschool te zien. Vóór het pand Deuss lopen een man en een vrouw gearmd richting Herten Op de achtergrond is nog een eenzame fietser zichtbaar. De bomen aan weerszijden van de straat geven een zomerse indruk. Onder de foto staat gedrukt: "Uitg. N.J. Boom, Amst. 61" en "Kapellerlaan ROERMOND". Het is echter niet de Kapellerlaan die op de foto staat, maar de Kapellerpoort.
De achterkant is gefrankeerd met een postzegel van 1 Cent en afgestempeld in Roermond op 27 mei 1903 en in Wouw, eveneens op 27 mei 1903. De kaart is geadresseerd aan: "Mejufr. J. Ermsens, Kasteel Plantage, Wouw N.Br.". De afzender heeft zijn naam op de voorkant onder de foto geschreven: "J.M. van Loon, Daverveldt".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1903

1900 - 1903

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.7 cm
breedte: 13.5 cm
dikte: cm