Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699af

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699af is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. Deze foto is als ansichtkaart ontworpen en ook als zodanig gebruikt. Linksonder op de foto staat gedrukt: "Kapellerlaan en Maastrichterweg" en rechtsonder "Roermond".
Op de foto is de splitsing Kapellerlaan/Maastrichterweg te zien. De tramrails richting Vlodrop buigt naar links de Kapellerlaan op. Op de splitsing is Huize "De Spie" nog niet gebouwd. Dit wijst er op dat de foto is genomen na 1916 en vóór 1920. De tramrails van de lijn Roermond-Roosteren op de Maastrichterweg ligt er nog niet (die lijn is pas in 1922 in gebruik genomen). Rechts op de foto zijn achter het struweel gedeeltes van het Cuypershuis en het pand Bolsius te zien. Vanaf de Kapellerlaan slaat een paard met koets linksaf de Maastrichterweg op. Op de Maastrichterweg lopen een man en een vrouw richting stad.
De achterkant van de foto is gebruikt als briefkaart, die gefrankeerd is met een postzegel van 1 Cent en afgestempeld "Maastricht/Boxtel" op 26 augustus 1919. De kaart is geadresseerd aan : "Familie J. Bergwerf Wilhelminakade 71 IJmuiden". De tekst op de kaart is kort: "M. de Gast".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1916 - 1920

1916 - 1920

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.9 cm
breedte: 13.4 cm
dikte: cm