Titel

Glasnegatief van foto van producten uit de Cuypers' Kunstwerkplaatsen: "Foto van gipsreliëf van de hand van Pierre Cuypers, verwerkt als Sinterklaascadeau".

Objectnummer

6581ac

Beschrijving

De foto toont plaquette met een afgietsel van de hand van Pierre Cuypers. Het heeft gediend als Sinterklaascadeau. De wijsvinger van de hand wijst op een vermanende tekst: "Wijs af, roei uit wat ziel of lichaam schaadt: kweek op, bied aan wat hart en geesten baat.".
Onder de hand is een gedeelte van een tekst zichtbaar: "Een "..."werd gevraagd: Zie of ....Deez' behaagt." Helemaal onderaan op de plaquette staat: "St. Niklaas MDCCCLXX." (= 1870).
Linksonder op het negatief zijn twee etiketjes gedeeltelij over elkaar heen geplakt, een etiketje heeft een kartelrand, het andere niet. Op het etiketje met de kartelrand is een spiegelschrift vaag te lezen: K26 en 814.
De emulsielaag op het negatief loopt niet geheel door tot aan de randen.
Het is dezelfde foto als van inv.nr. 6527, met als enige verschil dat op inv.nr. 6527 geen etiketje te zien is.
Het origineel is eigendom van het Rijksmuseum en wordt in het Cuypershuis bewaard onder inv.nr. BR 0034.
Ook is er nog een gipsen hand van Pierre Cuypers met inv.nr. 0392.

Objectnaam

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 16.5 cm
breedte: 12 cm
diepte: cm