Titel

Glasnegatief van foto van producten uit de Cuypers' Kunstwerkplaatsen: een altaar geopend

Objectnummer

6562ab

Beschrijving

Op de foto is een retabel (altaarachterwand) afgebeeld. Bovenaan vier bijbelse voorstellingen met in het midden een monstrans. Onderaan twee engelen die vier heraldische figuren (een vogel, een bok met vleugels, een leeuw met vleugels en een engel) flankeren.
Op de meest links voorstelling boven staat een man met baard in een lang gewaad die een knielende ontblote persoon doopt. Naast de dopeling springt een hert op. Op de tweede voorstelling van links zijn vier personen met lansen geposteerd rond een tafel waarop een gebraden dier (lam?) op een schaal ligt. De twee voorstellingen rechts zijn gelijk aan de panelen van inv. nr. 6562aa, waarop enkele vrouwen vruchten aanbieden en waarop een man knielt voor een priester die hem een kelk voorhoudt.
In het midden staat een monstrans op een verhoging. Onder de monstrans staat de tekst: "Ecce thronus magni fulgesci et agni".
Het geheel staat op een kleed dat beschadigd lijkt, maar dat kan ook komen doordat de emulsielaag aan de rand beschadigd is.
Dit altaar staat tegenwoordig in de O.L.Vrouw Geboortekerk te Oostrum.
Linksboven is een postzegelachtig etiketje geplakt met daarop het nummer 3/28. Op de lijst aan de binnekant van de kist staat bij 3/28: "1 Altaar open".
De beeldlaag vertoont enige cracquelé en de emulsielaag loopt niet helemaal door tot aan de randen.

Objectnaam

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 23 cm
breedte: 28 cm
diepte: cm