Titel

Foto van glasnegatief van object uit de Cuypers' Kunstwerkplaatsen

Objectnummer

6559y

Beschrijving

Op de foto zijn acht beeldjes te zien tegen een zwarte achtergrond. Zes beeldjes zijn van een madonna met kind en twee zijn van mannelijke heiligen.
Het meest linkse beeldje is van een madonna met het kindop de rechterarm. Zowel de madonna als het kind dragen een kroon.
Het beeldje tweede van links is ook van een madonna met kind op de rechterarm. Zij houdt het kind met beide handen vast. Noch de madonna noch het kind draagt een kroon. De madonna draagt een hoofddoek.
Bij de madonna, die derde van links is geplaatst, zit het kind op de rechterknie. De vrouw met hoofddoek houdt het kind met één hand vast.
Het beeldje vierde van links is het grootste van de serie. Bij deze madonna zit het kind op de linkerknie en de vrouw met kroontje houdt het losjes vast.
Bij de madonna vijfde van links zit het kind op beide knieën. De vrouw draagt een hoofddoek.
Zesde van links is een beeld van een zittende mannelijke heilige in een lang gewaad met een boek in zijn rechterhand. Met de linkerhand maakt hij een uitnodigend gebaar.
Zevende van links is een beeld van een staande mannelijke heilige. Hij houdt in de linkerhand een staf en met de rechterhand draagt hij een lam. (Johannes de Doper?).
Het beeldje uiterst rechts is van een gekroonde madonna die haar kind met beide handen op haar rechterarm vasthoudt.
Linksboven en linksonder is een postzegelachtig etiketje geplakt. Het bovenste etiket is niet leesbaar, op het onderste staat op de kop: 1/25.
Lichte cracquelé van de beeldlaag. De emulsie loopt niet door tot op de hoeken/randen.
De foto is identiek aan die van inv.nr. 0687a-025 met nr. 1/25: 6 H. Vrouwen en 2 H..

Objectnaam

Materiaal

Afmetingen

hoogte: cm
breedte: cm
diepte: cm