Titel

Drieluik 'Maria met kind en musicerende engelen' met familiewapens

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5569

Beschrijving

Het drieluik 'Maria met kind en musicerende engelen' is een kopie van een origineel uit 1518 dat werd vervaardigd in het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Het origineel hing waarschijnlijk in de O.L.V. Presentatiekerk te Aarle-Rixtel. Waarschijnlijk is de kopie vervaardigd in de tijd dat P. en J. Cuypers die kerk van decoraties hebben voorzien tussen 1901 en 1904.
Op het drieluik is Maria te zien die het op een tafel staande Christuskind ondersteunt. Het kind grijpt naar de viool van een musicerend engeltje. Op de achtergrond zijn nog meer musicerende engelen te zien . Op de zijluiken staan enkele personen in aanbidding, waaronder links een man en rechts een vrouw. (Dit zijn de schenkers Sampson-Coolen met hun patroonheiligen Joris en Anna. Joris Sampsons was gasthuismeester in Den Bosch. Achter hem knielt zijn reeds overleden zoontje. Achter Engele Coelen bevinden zich haar zes dochters, van wie de drie die reeds overleden waren, een rood kruis in hun handen dragen).
Op de achterzijde van de zijluiken staan de wapens van de families Cuypers en Alberdingk Thijm. De spreuk Credo, Spero, Amo (ik geloof, hoop en bemin) is van Cuypers en Nil nisi per Christum (niets tenzij door Christus) en Fiat voluntus tua (Uw wil geschiede) van Alberdingk Thijm.
Het origineel bevindt zich in het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam.
Op glasnegatief 6582f staat het origineel in Cuypers' Werkplaatsen ten tijde van de vervaardiging van de kopie.

Objectnaam

Datering

1901 - 1904

1901 - 1904

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 105,5 cm (middenpaneel)
breedte: 82 cm (middenpaneel)
dikte: 5,8 cm (middenpaneel)
hoogte: 105,5 cm (beide zijpanelen)
breedte: 41 cm (beide zijpanelen)
dikte: 5,8 cm (beide zijpanelen)