Titel

Kruiswegstatie: Jezus sterft aan het kruis

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5526

Beschrijving

De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel, de plaats van de terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij.
Hier is de statie te zien waarop Jezus hangend aan het kruis is afgebeeld. Zijn hoofd hangt schuin opzij, waaruit blijkt dat hij stervende is of reeds gestorven is. Links naast het kruis staat een wenende vrouw en links onder zit een vrouw voorover geknield die over de grond wrijft. Rechts staat een helper in lange tunica.

Objectnaam

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 72 cm
breedte: 52 cm
diepte: 14 cm