Titel

Kruiswegstatie: Jezus is van het kruis afgenomen.

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5525

Beschrijving

De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel, de plaats van de terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij.
Hier is de statie te zien waarop het lichaam van Jezus op de grond ligt. Links zit een vrouw (Maria?) die het hoofd van Jezus ondersteunt. Links zit een vrouw (Maria Magdalena?) die de hand van Jezus kust. Aan het kruis hangt een doek. Rechts ernaast staat een helper in een lang gewaad die de doornenkroon in zijn handen houdt.
Bovenop het kruis is een plaat met de letters INRI (Iezus Nazarenus Rex Iudaiorum) bevestigd.

Objectnaam

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 74 cm
breedte: 51 cm
diepte: 14 cm