Titel

Kruiswegstatie: Jezus krijgt de azijnbeker aangeboden

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5524

Beschrijving

De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel, de plaats van de terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij.
Op deze statie is Jezus staand naast het kruis te zien. Hij krijgt een beker met azijn te drinken aangeboden door een helper.
Links staat nog een helper gereed met timmergereedschap. Rechts begint een helper met het ontdoen van de kleren van Jezus, die al een doornenkroon op het hoofd heeft.

Objectnaam

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 58 cm
breedte: 50,5 cm
diepte: 11 cm