Titel

Kruiswegstatie: Jezus valt weer met het kruis

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5523

Beschrijving

De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel, de plaats van de terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij.
Hier is de statie afgebeeld waarop te zien is dat Jezus (voor de tweede keer?) met het kruis valt. Links staat een Romeinse soldaat met een lans in de hand. In het midden staat een helper die het kruis vasthoudt. Rechts staat een schriftgeleerde met een wetsrol in de hand het een en ander te bekijken.

Objectnaam

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 70 cm
breedte: 57 cm
diepte: 21 cm