Titel

Kruiswegstatie: Jezus ontmoet zijn moeder.

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5516

Beschrijving

De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel, de plaats van de terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij.
Hier een afbeelding van de statie waarop wordt weergegeven dat Jezus zijn moeder maria (met aureool) ontmoet. Links van Maria staat een jongeman eveneens met aureool. Rechts van Jezus houdt een beul in korte tunica het kruis vast. Uiterst rechts een Romeinse soldaat met lans en schild.

Objectnaam

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 69 cm
breedte: 92 cm
diepte: 6 cm