Titel

Kruiswegstatie: Jezus krijgt het kruis aangereikt

Vervaardiger

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Cuypers' Kunstwerkplaatsen Roermond

Objectnummer

5515

Beschrijving

De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijk Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw tot op de heuvel, de plaats van de terechtstelling. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde kruiswegstaties voorbij.
Hier een afbeelding van de statie waarop wordt wergegeven dat Jezus het kruis krijgt aangereikt door een van zijn beulen.De beul is gekleed in een korte tunica met korte mouwen. Rechts staat een Romeinse soldaat met lans. Links staat een schriftgeleerde met baard kritisch toe te kijken.

Objectnaam

Materiaal

Techniek

Afmetingen

hoogte: 68 cm
breedte: 92 cm
diepte: 7 cm