Titel

Foto van een oorkonde met felicitatie- register b.g.v. 70e verjaardag P.J.H. Cuypers

Vervaardiger

onbekend

onbekend

Objectnummer

0487

Beschrijving

Op heden den zeventiende Mei van het Jaar MDCCCIIIC hebben de Leerlingen en de Oudleerlingen hunnen Meester Doctor P.J.H. Cuypers Architect te Amsterdam bij Gelegenheid van Zijn Zeventigsten Verjaardag deze Oirkonde hunner Hulde aangeboden. Met diverse handtekeningen eronder.

Objectnaam

Datering

1897

1897

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 22.7 cm
breedte: 17.0 cm