Titel

Foto van een plaquette symboliserend een huldeblijk voor Dr. P.J.H. Cuypers

Vervaardiger

C. Hzn. Tollens

C. Hzn. Tollens

Objectnummer

0482

Beschrijving

Foto van een door de Eindhovense zilversmid Antoon Hermans aan Pierre Cuypers bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag geschonken reliëf.
Tekst onder: Huldelijk aan onzen hooggevierden Vriend Doctor P.J.H. Cuypers op zijn 70sten verjaardag 16 Mei 1897 aangeboden door H.P. Hermans Eindhoven
Tekst boven: Groote aangeboren gaven door onvermoeiden arbeid ontwikkeld.
In het midden een voorstelling met diverse personen, Cuypers zit op een stoel in het midden.

Objectnaam

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 23.0 cm (foto)
breedte: 29.0 cm (foto)
hoogte: 38.8 cm (karton)
breedte: 46.8 cm (karton)