Als lid van Stichting Vrienden Cuypershuis Roermond steunt u het museum. Een grote vriendenkring laat zien dat veel mensen het Cuypershuis een warm hart toedragen. Dat zegt wat over het maatschappelijke draagvlak. Vrienden van het museum hebben bovendien een aantal persoonlijke voordelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de vrienden: www.vriendencuypershuisroermond.nl.