Het sacramentsvaan is rond 1890-1910 gemaakt in het atelier Stoltzenberg en is nu te zien in de ruimte Welkom in het Cuypershuis. Op het medaillon in het midden is het Lam Gods afgebeeld. Vanuit de flank van het Lam stroomt er bloed in een kelk. Dit staat symbool voor het lijden van Christus. Rondom staat de tekst: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi’ oftewel: Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld draagt.

De voorstelling is geschilderd op zijde. De lijnen zijn extra aangezet met borduurwerk. Het medaillon is aangebracht op witte damast, waaraan een rand met tweekleurig franje en een koord met kwasten is aangebracht.  Bevestigd op een voetstuk kon het in de kerk worden geplaatst.

In oktober 1852 wordt de firma Georges, Cuypers en Stoltzenberg in Roermond opgericht: ‘Ateliers voor Christelijke Beeldhouwkunst, Kerkschilderingen en Kerkmeubelen in alle Stijlen’. Georges vertrekt al snel in goede harmonie, maar Cuypers en Stoltzenberg gaan door. François Stoltzenberg heeft sinds 1840 een goedlopende firma dat ‘Kerkornamenten, Gewaden, Vanen, Goud- Zilver- en Koperwerken enz.’ levert. Van beide firma’s werd in 1890 een gezamenlijke catalogus uitgebracht. In die catalogus staat bij nr. 27 en 28 een soortgelijk vaan.

p 13.jpg

Vanen met geschilderde ornamenten, zonder voetstuk, werden geleverd vanaf 20 gulden en hoger. Een vaan met zijden franjes en borduurwerk in veelkleurige zijde was minstens 10 gulden duurder. Voor het meeleveren van de voetstukken werd 4 tot 10 gulden extra gevraagd.

Het sacramentsvaan is opgenomen in de Limburgse pronkkamer van het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL). Binnen het project DRAPO worden Limburgse verenigingsvlaggen -en vaandels in kaart gebracht.

Bekijk hier het vaan in onze collectie.