Deze drie vrolijk rondvliegende vogels zijn op ‘Sint Niklaas 1893’ door Pierre Cuypers getekend voor zijn dochter Annie. Twee dagen eerder schrijft hij haar een persoonlijke boodschap: “Zingt den heere een nieuw zanglied, zingt hem wel met luiden stem”. Hij signeert het met zijn zwierige handtekening.

Annie bewaart de twee bladen van haar vader in haar album ‘Authographen’. Hierin verzamelt ze versjes en tekeningen van familieleden zoals haar vader, haar moeder en ooms, maar ook bijdragen en handtekeningen van bekende mensen zoals Thérèse Schwartze, Victor de Stuers en Wagner. Met veel van deze mensen had haar vader contact. Zo schrijft de schilder Jozef Israëls in haar album: “Aan de dochter van Cuypers mag men geen handtekening weigeren”. 

In de rode omslag zitten 70 losse genummerde bladen, waarvan er 60 beschreven zijn in jaren 1890-1897. Op 17- of 18-jarige leeftijd is Annie met haar album begonnen

Het album én de tekening van haar vader zijn te zien in de ruimte ‘Thuis bij Cuypers’, dankzij een bruikleen van nazaten van Annie Cuypers.

BR 0495 blad 34 zonder nummer.jpg

Bekijk hier meer bladen uit het verzamelalbum >