Het altaar werd in 1901-1902 door Pierre Cuypers ontworpen en was tot het jaar 1959/60 te zien in de Munsterkerk.
In het Cuypershuis wordt het altaar voor het eerst - na het verwijderen uit de Munsterkerk - weer in samenhang getoond.

Het onderste deel van het altaar bestaat uit drie altaarstenen van Franse kalksteen. In het midden is het  ‘Lam Gods op de zeven stromen’ afgebeeld (de zeven stromen staan symbool voor de zeven sacramenten: doopsel, vormsel, Heilige Communie, biecht, ziekenzalving, priesterwijding en huwelijk). Rechts is het ‘Offer van Melchisedek’ te zien  (Hogepriester Melchisedek knielt met een beker voor Abraham) en links de Paschamaaltijd (waarbij een lam wordt geofferd), Nog net zichtbaar is dat ze ooit zijn voorzien van decoratieve randen en gekleurde verflagen.

zaal-detail.jpg

In het Cuypersarchief in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam bevindt zich een ontwerptekening van het hoogaltaar in de Munsterkerk. Hierop zijn de altaarstenen goed zichtbaar. Deze ontwerptekening is uitvergroot te bekijken in de tentoonstelling.

In 1959/60 werd het altaar uit de Munsterkerk verwijderd. De drie stenen van het onderste deel werden in veiligheid gesteld door de onderaannemer en overgebracht naar het terrein van zijn bedrijf in Meerssen. Daar stonden ze lange tijd in de buitenlucht.

Door de schenking aan het Cuypershuis in 2015 heeft de zoon van de onderaannemer voor de altaarstenen een passende bestemming gevonden. Op de tentoonstelling worden ze voor het eerst in samenhang met andere onderdelen van het altaar getoond, die in bruikleen zijn van de Munsterkerk.

Bekijk hier de drie altaarstenen in onze collectie.