De keuze voor een passer als markering van het Cuypershuis is niet zonder reden. De passer is tekenend voor architect en ontwerper Pierre Cuypers. De passer was in de middeleeuwen het symbool voor de architect. Cuypers greep met zijn architectuur- en kunstopvattingen terug op de middeleeuwen.

De combinatie passer, winkelhaak en liniaal is nog steeds een gebruikelijke symbolisering van het architectenberoep.