In deze tijd van klimaatcrisis zijn er acute uitdagingen als bodemdaling, waterveiligheid, extreme neerslag, hitte en droogte. Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waarmee de mensheid wordt geconfronteerd: er is te veel, te weinig of het is te vies. Ruim 80% van alle noodsituaties en rampen veroorzaakt door klimaatverandering zijn water gerelateerd: overstromingen en droogte, vervuiling en waterconflicten met snelle verstedelijking, de groeiende vraag naar voedsel en energie, migratie en klimaatverandering. Deze uitdagingen vormen de basis van de nieuwe tentoonstelling WaterSpiegelingen, die vanaf 15 juni te zien is in het Cuypershuis.

In de tentoonstelling zien we het huis in drie verschillende tijdperken gepresenteerd: het huis als werkplaats in de tijd van architect Pierre Cuypers, het huis als functionele machine om in te wonen in het modernisme van medio vorige eeuw en een WaterSchool-huis als landschap om samen in te wonen, te leren en te werken. Gebruiksvoorwerpen van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers laten zien hoe, met het inzetten van nieuwe biobased materialen en kleinschalige lokale productie, deze kunnen leiden tot een nieuwe manier van samenleven.

De geselecteerde voorbeelden vertegenwoordigen een duurzame, circulaire en zelf herstellende leeromgeving om de ecologische uitdagingen van vandaag aan te pakken en laten zien dat het mogelijk is om een nieuwe cultuur te ontwikkelen.

Cuypershuis
Het Cuypershuis toont in het voormalige woonhuis en werkplaatsen van architect Pierre Cuypers een overzicht van zijn leven en werk. Door het vertellen van verhalen vanuit verschillende invalshoeken en disciplines plaatst het Cuypershuis zijn gedachtengoed in een hedendaagse context. De wisselende activiteiten, tentoonstellingen en andere inhoudelijke activiteiten, springen in op de actualiteit en maatschappelijk relevante vraagstukken. Hierbij wordt de vraag gesteld welke rol de ontwerper kan spelen in het oplossen van actuele problemen en het verbeelden van de toekomst.

Studio Makkink & Bey
Studio Makkink & Bey  – curator en ontwerper van de tentoonstelling – is een multidisciplinair ontwerpbureau, gevestigd in met makersdistrict M4H in Rotterdam en is in 2002 opgericht door architect ontwerper Rianne Makkink en ontwerper Jurgen Bey. Met vormgeving als overkoepelende discipline benaderen zij vraagstukken vanuit educatief en ontwerpend onderzoek.

De studio staat bekend om hun innovatieve ontwerpstrategie: door te beginnen met het construeren van een verhaal op basis van wat bestaat en vervolgens steeds in- en uit te zoomen van klein en groot en van oorzaak en gevolg leggen zij verbanden waarmee de potentie van een landschap, gebouw of product inzichtelijk wordt.

Er is tijdens de duur van de tentoonstelling een aanvullend programma met lezingen, workshops en ontmoetingen tussen bezoekers, kunstenaars en ontwerpers.

Foto: WaterSchool - Studio Makkink & Bey