Samenwerking met Het Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg, dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed), is nauw betrokken bij de campagne ‘Breng Cuypers in Beeld’.

Het Huis ondersteunt het museale veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en te begeleiden. Hierbij wordt aangesloten bij het erfgoedbeleid van de Provincie Limburg, waarin een grote rol is weggelegd voor samenwerking, publieksbereik en digitalisering van collecties.

Activiteiten bij de expositie

Het Cuypershuis organiseert tijdens de expositieperiode een breed scala aan ondersteunende activiteiten.
 

De exacte data en meer informatie zijn te vinden op onze agenda.

Tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven

Voor het eerst zijn de ‘schatkisten’ zichtbaar voor het publiek

 

In het Cuypershuis bevindt zich een bijzondere collectie glasnegatieven, die een schat aan informatie bevat over het functioneren van de ateliers van de Roermondse architect/ontwerper Pierre Cuypers. Deze negatieven en de crowdfunding-campagne Breng Cuypers in beeld! staan centraal in de tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven.

 

Voor het eerst is dan ook een deel van deze ‘schat’ te zien, naast originele foto’s, catalogi uit het atelier van Cuypers en uitleg over het restauratieproces. De tentoonstelling loopt tot en met 26 maart 2017.

Cuypers als slimme ondernemer

Al vroeg, rond 1860, maakt Cuypers als ondernemer gebruik van de mogelijkheden die fotografie zijn bedrijf kon bieden. Dit onderstreept Cuypers’ affiniteit met vernieuwing en zijn slimme ondernemerschap. Afdrukken van de glasnegatieven gebruikte hij om zijn werk en aanbod aan kunstvoorwerpen onder de aandacht van het publiek te brengen. Catalogi en strooifolders moesten potentiële kopers over de streep trekken. Fotografie was tevens een handig middel om een (te restaureren) gebouw snel vast te leggen, in plaats van uitvoerig schetsen te maken.

Een schat aan informatie

Pierre Cuypers heeft zijn leven lang nieuwe technieken gebruikt en innovaties ingezet om zijn bedrijf zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Interessant is dat de verzameling glasnegatieven informatie bevat over de ateliers van Cuypers: de producten, de medewerkers, de werkomstandigheden kortom het functioneren van de ateliers. De afbeeldingen brengen de toeschouwer terug naar de wereld van de ateliers van Cuypers in Roermond, naar hun kunstvoorwerpen en naar de mensen die deze vervaardigden.

Redden van de ondergang

Het digitaliseren en de nodige conservering en restauratie zorgen ervoor dat deze kennis over Cuypers’ werk voor iedereen beschikbaar komt. Met deze tentoonstelling en de crowdfunding-campagne Breng Cuypers in beeld! tracht het museum dit project te financieren.

Deze campagne is onder andere via deze website en in de sociale media via #cuypersinbeeld.

Beschadigde glasnegatief CuypershuisPersbeeld glasnegatievenHouten kist met glasnegatievenPersbeeld glasnegatievenBeschadigde glasnegatief
© BICMultimedia.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt u Cookies toestaan?