Samenwerking met Het Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg, dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed), is nauw betrokken bij de campagne ‘Breng Cuypers in Beeld’.

Het Huis ondersteunt het museale veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en te begeleiden. Hierbij wordt aangesloten bij het erfgoedbeleid van de Provincie Limburg, waarin een grote rol is weggelegd voor samenwerking, publieksbereik en digitalisering van collecties.

Crowdfunding is een nieuwe manier om museum en publiek dichter tot elkaar te brengen. Tevens kan het bijdragen aan het genereren van meer eigen inkomsten, een uitdaging waarvoor steeds meer musea zich gesteld zien.

Activiteiten bij de expositie

Het Cuypershuis organiseert tijdens de expositieperiode een breed scala aan ondersteunende activiteiten.
 

De exacte data en meer informatie zijn te vinden op onze agenda.

De glasnegatieven van Cuypers centraal

Het Cuypershuis start 3 december met een ‘crowdfunding’ project, waarbij het publiek glasnegatieven uit de museumcollectie kan adopteren. Het betreft een collectie van 800 glasnegatieven, die een schat aan informatie bevatten over het functioneren van de ateliers van Cuypers. Met hulp van donateurs hoopt het Cuypershuis deze verborgen informatie voor iedereen beschikbaar te maken.

 

Een presentatie over het belang en de waarde van deze glasnegatieven is tot en met 26 maart 2017 te zien in het Cuypershuis Roermond.

p1080030Persbeeld glasnegatievenp1080025Persbeeld glasnegatievenBeschadigde glasnegatief
De collectie glasnegatieven

Specialisten hebben de collectie bekeken en deze als zeer waardevol omschreven op fototechnisch vlak. Nog interessanter is dat de verzameling een schat aan informatie bevat over de ateliers van Cuypers: de producten, de medewerkers, de werkomstandigheden kortom het functioneren van de ateliers. De 800 afbeeldingen brengen de toeschouwer terug naar de wereld van de ateliers van Cuypers in Roermond, naar hun kunstvoorwerpen en naar de mensen die deze vervaardigden.

 

Het Cuypershuis wil deze glasnegatieven daarom heel graag van de ondergang redden en voor de toekomst bewaren. Het digitaliseren en de nodige conservering en restauratie zorgt ervoor dat deze kennis over Cuypers’ werk voor iedereen beschikbaar komt.

Met de museumpresentatie en de ‘crowdfunding’ tracht het museum dit project te financieren. Elke bijdrage is welkom, donateurs krijgen als dank bijvoorbeeld een exclusieve rondleiding of een reproductie van het geadopteerde glasnegatief.

Cuypers als slimme ondernemer

De globale tijdsindicatie geeft aan dat er al vroeg door Cuypers gebruik werd gemaakt van deze nieuwe techniek: fotografie. Dit onderstreept Cuypers’ affiniteit met vernieuwing en zijn slimme ondernemerschap. Afdrukken van de glasnegatieven gebruikte hij om zijn werk en aanbod aan kunstvoorwerpen onder de aandacht van het publiek te brengen. Catalogi en strooifolders moesten potentiële kopers over de streep trekken. Fotografie was tevens een handig middel om een (te restaureren) gebouw snel vast te leggen, in plaats van uitvoerig schetsen te maken.

© BICMultimedia.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt u Cookies toestaan?