In 2020 vierde de Munsterkerk in Roermond haar 800 jarig bestaan. Een van de activiteiten is een expositie in het Cuypershuis over de rol van de kerk in de stad Roermond. Met de onderstaande interviews ontdek je meer over het ontstaan van deze expositie. 

Lees hier over de expositie '800 jaar Munsterkerk' in het Cuypershuis.

Aflevering 1
In deze aflevering spreken we met Erik Caris, coördinator monumentenzorg en archeologie bij de gemeente Roermond. Erik is de afgelopen jaren erg betrokken geweest bij het historische onderzoek.

Aflevering 2
In deze aflevering spreken we met Martin de Bock. Martin is als fotograaf betrokken geweest bij het in beeld brengen van de Munsterkerk.

Aflevering 3
In deze aflevering spreken we met bruikleengevers Henk en Iris Poettgens. Zij ontdekten dat hun 'stuk steen' een bijzonder verhaal heeft en daarmee het duurste object is in de expositie.

De opnames zijn gemaakt in coproductie met Roermond Nieuws en ML5.