Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699u

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699u zijn drie foto's te zien van het begin van de Kapellerlaan. Deze foto zijn ook als ansichtkaart ontworpen en foto 6699u-3 is ook als zodanig gebruikt, de andere twee niet. Foto 6699 u-1 is ingekleurd. Foto 6699u-5 wijkt iets af van de andere twee en is op een iets andere plaats en ander tijdstip genomen.
Op de foto's is het begin van de Kapellerlaan vanaf de stad met aan weerszijden een dubbele rij lindebomen zichtbaar. Links een muur met hekwerk en daarachter een gebouw en in de verte een klein torentje. Rechts ook een hekwerk met een stenen onderlaag met bebouwing dicht achter het hek. Midden op straat een man met hoed en een jongen en wat verder naar achteren een dame met twee honden aan de lijn. Uiterst links een religieuze die tegen de meur leunt.
De achterzijde van 6699u-3 is gefrankeerd met een postzegel van 5 Cent en afgestempeld te Roermond op 24 oktober 1906 en op 25 oktober 1906 in Brussel(?). De kaart is gericht aan Mademoiselle Octinolette (?) , Pensionnat Sacre Coeur, Jesse St. Pierre (Lez Bruxelles)". De kaart is zeer dicht beschreven. de boodschap begint met "Beste Zus," maar is voor de rest onleesbaar.

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1906

1900 - 1906

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 9 cm
breedte: 13.6 cm
dikte: cm