Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699s

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699s is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. Deze foto is als ansichtkaart ontworpen en ook als zodanig gebruikt.
Op de foto zijn enkele panden te zien die gelegen zijn tussen het pand Deuss op de hoek met de Graaf Ottostraat en het Zwartbroekplein. De "voortuintjes" zijn afgescheiden door hekwerken.
De straat is verhard met grove klinkers; er is wel al een trottoir.
De achterzijde is gefrankeerd met een postzegel van 5 Cent en afgestempeld op 3 april 1929 te Roermond. De geadresseerde is: "Mevrouw J. Marijnisse Langenhoff, Hommelscheweg 409 te Arnhem".
De boodschap op de kaart luidt: "Roermond, woensdag ochtend, Beste Jeane en Jan, Met genoegen zullen wij Jeane aank. vrijdag 1 uur verwachten. Tante Leentje".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1929

1900 - 1929

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.8 cm
breedte: 13.8 cm
dikte: cm