Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699p

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699p is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. Deze foto is als ansichtkaart ontworpen en ook als zodanig gebruikt. De foto is ingekleurd.
Op de foto is het gedeelte van de Kapellerpoort te zien ter hoogte van de hoek met de Graaf Ottostraat (nu P. Cuypersstraat). Links op de foto is het pand Deuss zichtbaar. Rechts is de afscheiding (muur met hekwerk) van de Kweekschool en vaag een gedeelte van de gebouwen van de Kweekschool te zien. Rechts op de foto een man met een wit jasje en een slagersmand in de hand en een vrouw in dienstbodekleding. Op de achtergrond miden op straat twee ruiters te paard , een kar met paard en diverse voetgangers, al dan niet met karretjes. De bomen aan weerszijden van de straat geven een zomerse indruk. Onder de foto staat gedrukt: "Photo en Uitgave Jos. Nuss, Amsterdam No. 6208" en "Kapellaan ROERMOND". Het laatste is niet alleen verkeerd gespeld, maar de plaats klopt ook niet. Het is niet de Kapellerlaan die op de foto staat, maar de Kapellerpoort.
De achterzijde is gefrankeerd met een postzegel van 1 Cent en afgestempeld te Haelen op 1 februari 1912 en te Dreischor op 2 februari 1912. De briefkaart is gericht aan: "Mejuffrouw A. v.d. Berge, Bogerweg, Dreischor Zeeland". De afzender heeft zijn naam op de voorzijde onder de foto gezet: "Gertrudis Waijen".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1912

1900 - 1912

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.9 cm
breedte: 13.9 cm
dikte: cm