Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699n

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699n zijn twee foto's te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. De foto's zijn ook als ansichtkaart ontworpen, en 6699n-3 is ook als zodanig gebruikt, 6699n-1 niet.
Beide foto's zijn identiek, maar 6699n-1 is een ingekleurde versie.
Op beide foto's is een gedeelte van de Kapellerpoort te zien met links op de foto het pand Deuss op de hoek met de Graaf Ottostraat (nu P. Cuypersstraat). Links op de voorgrond nog een stuk hekwerk van het Cuypershuis. Rechts op de voorgrond een (gas)lantaarnpaal. Midden op de weg rijdt een man met paard enkar richting stad evenals een fietser Ook een voetganger loopt midden op de weg richting stad. Links vóór het pand Deuss rijdt een fietser met een slagersmand voorop richting Kapellerlaan.
Onder de foto staat gedrukt: "Roermond Ingang Kapellerlaan". De ingang van de Kapellerlaan ligt echter rechts van de foto. Het is wel degelijk dat een gedeelte van de Kapellerpoort is afgebeeld.
De achterzijde van 6699n-3 is gefrankeerd met een postzegel van 5 Cent en afgestempeld in Roermond op 14 augustus 1912 en in Vittel Vosges (Frankrijk) op 16 augustus 1912.
De kaart is geadresseerd aan: "Monsieur Wolffentr....., Nouvel Stobl, Vittel Vosges (France)". De kaart is volledig volgeschreven en de tekst is daardoor niet gehaal lees baar. De boodschap begint met: "Beste Oom, Tante en Nelly," en eindigt met: "Nu lieve Oom, Tante en Nelly, vele hartelijke".
Op de achterkant van 6699n-1 staat alleen gedrukt: "Briefkaart" en "E&B". Met potlood staat er op geschreven "8-9-1912".
Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1912

1900 - 1912

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.9 cm
breedte: 13.9 cm
dikte: cm