Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699m

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699m is een (enigszins verkleurde) foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort. Deze foto is ook als ansichtkaart ontworpen, maar niet als zodanig gebruikt.
Links op de foto staat het pand Deuss op de hoek met de Graaf Ottostraat (nu P. Cuypersstraat). Rechts is een gedeelte van de omheining van de Kweekschool te zien. Op de weg rijdt een man op een kar met paard richting stad en aan de andere zijde komt een met paard bespannen koetsje uit de stad. Er is nog geen tramrails op straat te zien, waaruit geconcludeerd kan worden dat de foto is genomen vóór 1916. Bovenop de foto staat gedrukt: "Uitg. Jos. Nuss & Co. , Haarlem No. 12842 Groeten uit Roermond".
Op de achterkant is o.a. gedrukt:
"Drukwerk
BRIEFKAART (
Carte Postale) Algemeene Postvereeniging (Union Postale Universelle) Zijde voor het adres bestemd.
Aan.........
(Des verkiezende in te vullen)
Afzender:
Naam
Adres".

Verder: "Tintonovum".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1916

1900 - 1916

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.9 cm
breedte: 13.7 cm
dikte: cm