Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699k

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699k is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort en vooral het eerste gedeelte van de Kapellerlaan. Deze foto is als ansichtkaart ontworpen en ook als zodanig gebruikt.
Links op de achtergrond is de ingang van het Cuypershuis aan de Maastrichterweg te zien en midden op de foto het pand Deuss aan de Kapellerpoort. Direct na de afsplitsing van de Kapellerlaan staan links al bomen langs de weg in dubbele rij. Ter hoogte van de splitsing bevinden zich een man met pet en drie kinderen op straat. Linksonder staat gedrukt: "Roermond. Kapellerlaan".
De achterzijde is gebruikt als briefkaart en is gefrankeerd met een postzegel van 2 Cent. De kaart is afgestempeld te Maastricht en Eindhoven op 23 september 1926. De kaart was geadresseerd aan: "Mej Mia Driessen, Kweekschool Zrs. van Liefde, Tilburg". De afzender was: "Jo Mol".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1926

1900 - 1926

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 9 cm
breedte: 13.6 cm
dikte: cm