Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699ba

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699ba is een foto te zien van het voormalige Protestantse Ziekenhuis aan de Frans Douvenstraat, dat bestaan heeft van 1900 tot 1956. De foto is identiek aan foto 6694a.
Verder bevat het mapje overdrukken uit enkele (krantenartikelen, verwijzingen naar regesten uit het begin van de twintigste eeuw en een gedeelte van de lijst met werken van Pierre Cuypers.
Op 6699ba-3 een 6699ba-4 is een gedeelte van een artikel uit 1981 weergegeven dat is geschreven door P. Linssen t.g.v. van het 50-jarig bestaan van het Sint Laurentius Ziekenhuis. In dit artikel komt ook het Protestants Ziekenhuis aan de orde.
Op 6699ba-5 staat een afdruk van een krantenadvertentie van 18 april 1914 en op 6699ba-6 een kopie van een krantenartikel van 14 juli 1914.

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1980

1900 - 1980

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 29.7 cm
breedte: 21 cm
dikte: cm