Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699ad

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
De foto's 6699ad-1 en 6699ad-3 zijn identiek.
In 6699ad-1 is een foto te zien van een gedeelte van de Kapellerpoort, waar de Kapellerlaan afsplitst van de Maastrichterweg. Beide wegen zijn half verhard met klinkers. Over de Kapellerlaan loopt al de tramrails richting Vlodrop. Dit geeft aan dat de foto genomen is na 1916. Op de splitsing zelf is huize "De Spie" nog niet aanwezig, hetgeen aangeeft dat de foto vóór 1920 genomen moet zijn. Op de foto is links een miltair wachthuisje zichtbaar dat bewaakt wordt door twee militairen. Een man met handkar gaat vanaf de Kapellerlaan de Kapellerpoort op. Pal op de splitsing tussen de tramrails staan een moeder met twee kinderen. De Kapellerlaan is aan beide zijden omzoomd door een dubbele rij lindebomen.
Deze foto is als ansichtkaart ontworpen evenals foto 6699ad-3, waarop hetzelfde staat, maar beide foto's zijn niet op dezelfde manier uitgevoerd. Op 6699ad-1 staat rechtsboven gedrukt: "Roermond Kapellerlaan" en op 6699ad-3 staat linksonder "Roermond" en rechtsonder "Kapellerlaan".
De achterzijden van beide foto's zijn uitgevoerd als ansichtkaart en ook als zodanig gebruikt.
6699ad-2 is gefrankeerd met een postzegel van 3(?) Cent en afgestempeld op 7 augustus 1918 te Roermond en verzonden naar "Mej Mien Aarts Hotel Geuldal", Houthem" Het onoverzichtelijk schrijven is verzonden door ene "Willy".
6699ad-4 heeft geen postzegel meer, maar draagt wel een stempel 2 juni 1917 en is afgestempeld te Roermond. De kaart is gericht aan: "Mr. en Mme Jules Thomas, Castertstraat, Eijsden bij Maastricht" en geschreven door "Jules Thomas" die zijn ouders ("Mes parents") een bericht stuurt.

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1916 - 1918

1916 - 1918

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.5 cm
breedte: 13 cm
dikte: cm