Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699ac

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699ac is een foto te zien van het begin van de Kapellerlaan,gezien vanaf de Kapellerpoort. Op de foto is te zien dat de laan aan beide zijden is omzoomd met een dubbele rij lindebomen. De foto is genomen op een dag in de winter of het vroege voorjaar gezien het feit dat de bomen nog geen blad hebben. De weg is niet verhard; er is wel een lantaarnpaal te zien. Gezien het feit dat er nog geen tramrails op de foto zichtbaar zijn, moet deze genomen zijn vóór de ingebruikname van de tramlijn Roermond-Vlodrop in 1916. Links de omheining van de Kweekschool. Midden op de foto poseren enkele kinderen en verderop nog nog meer passanten te zien. Links is ook vaag tussen de bomen bebouwing zichtbaar.
Deze foto is ook als ansichtkaart ontworpen, en ook als zodanig gebruikt. Midden op de foto staat gedrukt: Briefkaart"en de kaart is gefrankeerd met een postzegel van 2½ Cent en afgestempel op 23 juli 1915. De kaart is geadresseerd aan : "Mejuffouw A. Riethof, Javastraat 50, Den Haag" en verzonden door "Paul".

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1915

1900 - 1915

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 8.8 cm
breedte: 13.8 cm
dikte: cm