Titel

Map met foto's en ansichtkaarten gerelateerd aan het Cuypershuis en omgeving te Roermond en een gedeeltelijke overdruk van een artikel over het Laurentius Ziekenhuis en het Protestants Ziekenhuis

Objectnummer

6699ab

Beschrijving

In mapje 6699 zitten foto's en ansichtkaarten die gemaakt zijn van straten in de nabijheid van het Cuypershuis te Roermond. Ze dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
In map 6699ab is een foto te zien van het begin van de Kapellerlaan, gezien vanaf de Kapellerpoort. Op de foto is te zien dat de laan aan beide zijden is omzoomd met een dubbele rij lindebomen. De foto is genomen op een zomerse dag gezien het feit dat de bomen vol blad zitten. De weg is niet verhard; er staan wel lantaarnpalen. Gezien het feit dat er nog geen tramrails op de foto zichtbaar zijn, moet deze genomen zijn vóór de ingebruikname van de tramlijn Roermond-Vlodrop in 1916. Links de omheining van de Kweekschool. Midden op de foto poseert een man met bolhoed aan de rechterkant van de weg en links zijn een paar voetgangers , een fietser en mensen bij een handkar te zien. Heel in de verte rijdt een paard en wagen richting Kapel in 't Zand.
Onder de foto staat gedrukt: "Roermond, Kapeller-laan".
Deze foto is ook als ansichtkaart ontworpen, maar niet als zodanig gebruikt. Op de achterzijde staat gedrukt: "Carte Postale Briefkaart Postkarte" en het nummer 5101.

Het mapje is geschonken door Dhr. Ad Lamboo te Roermond.

Objectnaam

Datering

1900 - 1916

1900 - 1916

Materiaal

Afmetingen

hoogte: 9.3 cm
breedte: 13.7 cm
dikte: cm