Crowdfunding

Het Cuypershuis startte op 3 december 2016 met een ‘crowdfunding’ project, waarbij het publiek glasnegatieven uit de museumcollectie kon adopteren.
 

Het betreft een collectie van 800 glasnegatieven, die een schat aan informatie bevat over het functioneren van de ateliers van Cuypers.
 

Met hulp van donateurs kan het Cuypershuis deze verborgen informatie nu voor iedereen beschikbaar maken.

Lees hier de nieuwsberichten over de restauratie
Breng Cuypers in beeld!

Help mee de geheimen van Cuypers’ glasnegatieven te ontrafelen

Met de campagne ‘Breng Cuypers in beeld!’ probeerde het Cuypershuis bezoekers en geïnteresseerden ervan te overtuigen dat het restaureren en digitaliseren van de glasnegatieven essentieel is. En dat is gelukt!

 

Met crowdfunding is een groot deel van het restauratiebudget bij elkaar gehaald. In totaal meer dan 18.000 euro!

Grotere bijdragen zijn gedaan door de Provincie Limburg, de gemeente Roermond, het Hendrik Muller Fonds, de Roermondse Stichting 1880, de Vastgoed Sociëteit Roermond, de Vrienden van het Cuypershuis en een anonieme stichting.
 

Hoewel zeker is dat deze glasnegatieven een schat aan informatie bevatten over het functioneren van de ateliers van de Roermondse architect en ontwerper Pierre Cuypers, zijn ze nu niet bruikbaar. Ze verkeren namelijk in slechte staat en zijn uiterst kwetsbaar, met als gevolg dat onderzoek onmogelijk is. Het Cuypershuis wil hier samen met het Huis voor de Kunsten Limburg verandering in brengen.

 

Het digitaliseren en de nodige conservering en restauratie zorgen ervoor dat deze kennis over Cuypers’ werk voor iedereen beschikbaar komt.
 

Promotiefilm voor Breng Cuypers in Beeld!
Over de glasnegatieven

Een schat aan informatie

De collectie vormt een belangrijk bewijs van Cuypers’ vooruitstrevende aanpak. Zijn leven lang heeft hij nieuwe technieken gebruikt en innovaties ingezet om zijn bedrijf zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Nog interessanter is dat de verzameling informatie bevat over de ateliers van Cuypers: de producten, de medewerkers, de werkomstandigheden, kortom het functioneren van de ateliers.

 

Cuypers als slimme ondernemer

De globale tijdsindicatie geeft aan dat er al vroeg door Cuypers gebruik werd gemaakt van deze nieuwe techniek: fotografie. Dit onderstreept Cuypers’ affiniteit met vernieuwing en zijn slimme ondernemerschap. Afdrukken van de glasnegatieven gebruikte hij om zijn werk en aanbod aan kunstvoorwerpen onder de aandacht van het publiek te brengen. Catalogi en strooifolders moesten potentiële kopers over de streep trekken. Fotografie was tevens een handig middel om een (te restaureren) gebouw snel vast te leggen, in plaats van uitvoerig schetsen te maken.

 

Betrokkenheid van het Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg, dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed), is nauw betrokken bij de campagne Breng Cuypers in Beeld!. Het Huis ondersteunt het museale veld in Limburg onder andere door kennis over crowdfunding te delen en crowdfunding-campagnes te stimuleren en te begeleiden. Hierbij wordt aangesloten bij het erfgoedbeleid van de Provincie Limburg, waarin een grote rol is weggelegd voor samenwerking, publieksbereik en digitalisering van collecties.

 

Foto's van de expositie 'Cuypers' glasnegatieven'
persfoto_cuypers_glasnegatieven_cuypershuis_roermondpersfoto_cuypers_glasnegatieven_cuypershuis_roermond_3Persfoto tentoonstelling Cuypers' glasnegatievenPersfoto tentoonstelling Cuypers' glasnegatieven
© BICMultimedia.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt u Cookies toestaan?